Novinky

DVD filmu

DVD filmu ji je v obhu, cena je 40 K za film a 60 K za film i s filmem o filmu. Kdo by ml zjem, nech nape. Ve je ve filmovm obalu i s filmovm menu.

Nov projekt

Na potku z 2009 zaalo naten novho studentskho filmu. Jmenuje se Gymnzium Karla IV. a jak nzev napovd, tak se odehrv ve studijnm prosted. Do msce zde budou uvejnny oficiln internetov strnky. Kdo by chtl v tomto rozjdjcm se projektu hrt nebo se se na nm jakkoliv jinak podlet, tak a nape na n e-mail. Veker pomoc je vtna!

Promtn

Dne 10.z od 18.hodin se kon promtn filmu v budov Gymnzia Jana Nerudy, Hellichova 3. Zvn je srden kad! Pro rezervaci vstupenek sta napsat na n e-mail.

DVD

V jnu bude dostupn DVD filmu o filmu Za vlast!. Mete se tit na kompletn ohldnut a reporte z kadho naten, zajmav postehy a dleit milnky ve vvoji projektu. Pkn lto!

Premira

Prvn oficiln promtn filmu Za vlast! probhne 29.6. v Kin 35 (budova Francouzskho institutu ve tpnsk) v 19:00. K dispozici je u i finln verze traileru. Pro dotazy jsme zdili novou emailovou schrnku: filmzavlast@seznam.cz

9.kvtna [18]

Posledn velk naten se konalo v sobotu na nbe Mal Strany a na Steleckm ostrov. Po pti vyerpvajcch hodinch leteckch souboj jsme zabalili kamery a te ns ekaj u jen men dotky, stih a pak...premira!

23.dubna [17]

Dlouho oekvan naten britskch generlnch tb probhlo ve tvrtek odpoledne. Reisr ho oznail za nejrychlej a nejpovedenj naten. Co dodat - pprava byla adekvtn a herci dobe umli svoje role.19.dubna [16]

Men naten ve tyech se odehrlo na kamp. Jedna ze zbvajcch klovch scn krsn zapadla do skldaky filmu a zbvaj pouze dva natec dny. Prozradm, e lo o konec filmu.

9.dubna [15]

A je to tady! U od 6:45 jsme ekali ped budovou FAMU, v jejm suternu jsme nateli, a vtali herce. Mli jsme as pouze ti hodiny a museli jsme natoit co nejvc zznamu, protoe ve he byly i penze za pronjem restaurace U Laanskch. V 7:20 ji bylo ve pipraveno a jeli jsme bez pestvky a do 10:30. Nervy byly napjat k prasknut, aby se vechno stihlo, co nakonec vylo tak tak. Kter zbry se povedly a kter ne se uvid a pi stihu. Podvat se dokonce piel sm Pavel Jech, dkan FAMU, a slbil nm podporu. Jsme vdn restauraci U Laanskch za pronjem prostor a tak Tomi Machlkovi, Tomi Hbovi, Adamu tpnkovi, Thu Thuy Truong a Simon Halamov, kte nm pili pomhat s organizac. Velmi dkujeme hercm i vem pomhajcm, e si dali tu prci a pili v tak asnou rann przdninovou hodinu.

5. dubna [14]

Jet ped velmi oekvanm natenm na Zelen tvrtek jsme se seli na Floe a u pbuznch Marka jsme natoili pr klovch scn pro pbh filmu. Nejvc prce nm dalo zakrt nedouc prvky v pokoji, jako je napklad praka.

3.dubna

V pten odpoledne probhla generlka ped nronm natenm scny kabaretu, kter se bude konat 9.dubna U Laanskch (vedle kavrny Slavie). Oekvme a ticet herc, proto se tme na zatm nejvt naten.

28.bezna [13]

Dneska jsme nateli schzku Antonna Machovce a sovtsk spojky. Dobov kavrna u Karlova mostu se stala idelnm mstem pro toto setkn. Dkujeme kavrn Kafko za propjen prostor.14.bezna [12]

Vrtili jsme se na msto druhho naten a opt usedli do znm sthaky. V hangru jsme dotoili kokpitov scny a rozhovory mezi piloty. Velk dk pat Filipu Prochzkovi, kter nm zapjil pt britskch uniforem RAF, byl pi naten ptomen a radil nm.8.bezna [11]

Vojanovy sady opt poslouily pro schzi, tentokrt ale nikoliv tanenka a malky, ale skupiny odboj. Oputn kaple se stala idelnm mstem pro tajnou domluvu diverznch pln.

Sponzoring

Dnes je pro film vjimen den, neb jsme dostali od studentsk rady pspvek na naten. Finann prostedky pouijeme na pronjem menho restauranho zazen pro scnu kabaretu, na propagan ely a jin vlohy. Dkujeme vem, kte za nmi stoj.

8.nora [10]

Tentokrt jsme nateli zaten prvnka Antonna Machovce a jeho nsledn vslech Gestapem. Krut postup tajn policie se nm podailo natoit a po celch 5 hodinch.

31.ledna [9]

Tento den jsme mli monost natet v romantickm prosted Vojanovch sad. Zamrzl jezrko a vudyptomn pvi nm zajistili zajmavou kulisu k ptelsk shzce Karla Tmy a malky Karliky.25.ledna [8]

Po del odmlce jsme opt nateli, a to ne mlo. Naverbovali jsme tyi nov herce. Bhem jednoho naten na Mal stran a na Steleckm ostrov jsme sfoukli pt scn jednou ranou. Nejobtnj byla velmi emotivn scna rozhovoru Bedicha s Marukou.22.prosince [7]

V poad ji sedm naten jsme umstili na Masarykovo ndra, kde jsme strvili asi hodinu a pl natenm ptiminutov scny louen. Zanm mt pocit, e do slibovanho nora film hotov nebude. Jet je poteba natoit kolem 20ti minut a to nm zabere jet pr vkend. Bute prosm trpliv, datum premiry upesnme.

7.prosince [6]

Naten probhlo v kivolakch ulikch Starho Msta. Nai dva nov herci pedvedli hvzdn vkony. Z natoench scn pmo dch tajemn atmosfra a divka udr v napt. Jednou jsme se sami doopravdy ztratili. pozn.: Pro mus vude parkovat auta!?

den est

23.listopadu [5]

Vhodn interir pro naten nm poskytl mecen filmovho umn Tom Hba. Na pd jeho domu jsme natoili scny z pokoje pilot. Herci mli velmi tk a emon nron role, ale nakonec jsme natoili ve, co jsme mli v plnu.

2.listopadu [4]

Natet na Hradanech, to je fakt dobrodrustv. Stle se nm do zbru pletli normln lid, ale toili jsme jak o zvod a vybili jsme baterku u kamery. Skonili jsme a veer. Poprv se do filmu zapojili herci.28.jna [3]

Tentokrt nm moc neplo poas, ale legrace byla a njak snmky se povedly.19.jna [2]

Druh naten bylo jedna velk shoda nhod. Nejene jsme nezadili muzeum v Kbelch, ale netrefili jsme ani Aerokolu v Letanech a omylem jsme se dostati do arelu Star Aerovky. Na letansk letit nm umonilo pstup Vysokokolsk stedisko pro leteck sporty obansk sdruen, kter v arelu Star Aerovky provozuje leteck informan, vzdlvac a spoleensk centrum, jeho npln je umoovat, aby se lidi dostali bl k letadlm a vdli toho vc o letectv.11.jna [1]

Konen jsme po dlouhch ppravch zaali natet. Prvn scnu jsme natoili na Petn. Brzy se tedy mete tit na ukzky z filmu a krtk video z naten. Jde o nlet na vlak.